cách làm mẫu báo cáo tài chính

Các mẫu cho sinh viên kế toán thực tập

Dịch vụ:

Vấn đề mà các bạn sinh viên kế toán gặp phải khi kết thúc đợt thực tập là viết giấy nhận xét thực tập để xin xác nhận của cơ quan bạn đến thực tập.
Và có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi viết giấy nhận xét thực tập, vì thế Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro  xin chia sẻ mẫu nhận xét thực tập và mẫu xin xác nhận thực tập cho sinh viên kế toán.
    Mẫu nhận xét thực tập cho sinh viên kế toán:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….o0o………

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP 2013


Họ tên sinh viên thực tập: Phan Thùy Dương
Lớp: Tài chính kế toán – K53
Địa điểm thực tập: Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro
                                Trụ sở: Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân - TP Hà Nội
1.    Tiến độ và thái độ thực tập của sinh viên:
- Mức độ liên hệ với cơ sở thực tập:...................
độ thực hiện:.................................................................................................................
2.    Nội dung báo cáo:
- Thực hiện nội dung thực tập:.......kế toán thực tập...................
- Thu thập và xử lý các số liệu thực tế:.............kế toán.....................
- Khả năng hiểu biết về thực tế và lý thuyết:................................
3. Hình thức trình bầy: ..............................................................
4. Một số ý kiến khác:.................................................................

                                                   Hà Nội ngày......tháng.....năm 2012•    Mẫu xác nhận của cơ sở thực tập:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….o0o………
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP


Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro
Trụ sở: Số 04, ngõ 322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân - TP Hà Nội
Địa chỉ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xác nhận: Chị  Phan Thuỳ Dương
Là sinh viên lớp Tài chính kế toán  – K50
Có thực tập tại Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro trong khoảng thời gian từ ngày 08 tháng 06 đến ngày 26 tháng 06 năm 2012. Trong thời gian thực tập tại công ty, chị Dương đã chấp hành tốt các quy định của công ty và thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc , chăm chỉ và chịu khó học hỏi.

                                                 Hà nội, ngày     tháng      năm 2012

                                                     Xác nhận của
Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro


Vị trí đang đứng: báo cáo tài chính Tài liệu tham khảo Các mẫu cho sinh viên kế toán thực tập